Številka za klic v sili: 112

Opozorilo na nevarnost