Številka za klic v sili: 112

5. zbor mladih našega društva

V petek, 2. marca, je v dvorani PGD Zagorje-mesto potekal 5. zbor mladih našega društva. Le tega je vodilo tričlansko delovno predsedstvo, sestavljeno iz naših mladih gasilcev. Kot gostje so bili prisotni predsednik našega društva tov. Simon Sihur, poveljnik našega društva in obenem poveljnik GZ Zagorje ob Savi tov. Marko Bokal ter delegat MK GZ Zagorje ob Savi tov. Drago Arh.

Poleg programa dela, poročil pionirk in pionirjev ter mladink in mladincev, smo svečano pozdravili pionirki in pionirje, ki so se nam pridružili v preteklem letu. Podelili smo tudi mladinska priznanja dvema mladinkama in štirim mladincem. Zbor mladih smo zaključili s pogostitvijo udeležencev.