Številka za klic v sili: 112

Koširjevina

Gasilski dom - Koširjevina

V letu 1987 se je društvo z dediči družine Košir pogodilo za odkup prostorov nekdanje klavnice, v kateri so se uredile garaže. Nakup objekta je v imenu gasilcev izpeljala takratna občinska Samoupravna interesna skupnost za varstvo pred požarom. Osnovna adaptacija objekta je bila končana novembra 1988. Društvo je nadaljevalo s posodobitvijo objekta.

27. 6. 1992 je bila svečana otvoritev za tiste čase sodobno opremljenega servisa gasilnih aparatov, skladno z novo zakonodajo na področju varstva pred požari.

Ob 85-letnici društva smo 2. 7. 1993 predali v uporabo prenovljen objekt z garažami in novo zgrajeno dvorano s teraso.

Ob 100-letnici društva v letu 2008 pa je objekt dobil novo podobo: izgrajena je bila nova dvorana z balkonom, izdelan je bil nadstrešek prehoda med objekti in vhoda v dvorano, omogočen dostop v dvorano tudi invalidom z namestitvijo električne dvižne ploščade na ograji stopnic ter nova fasada objekta.

Danes so v tem objektu dve garaži (ALP 37/5, AC 30/100), GVM-1 je parkiran v podhodu, klet in družabni prostor, gasilski servis, dvorana, klubski prostor, kuhinja in pisarne.

V sodobno opremljeni dvorani z avdiovizualnimi napravami lahko pogostimo do 110 oseb, sicer pa kot predavalnica lahko sprejme do 130 oseb. Dvorana je prvenstveno namenjena izobraževanjem prostovoljnih gasilcev, društvenim sestankom, v njej pa ima seje tudi Občinski svet Občine Zagorje ob Savi.

Categories: