Številka za klic v sili: 112

Podelitev diplom in činov novim NGČ