Številka za klic v sili: 112

Predstavitev na POŠ Podkum