Številka za klic v sili: 112

Tehnična in druga pomoč