Številka za klic v sili: 112

Velika požarna ogroženost