Številka za klic v sili: 112

Izvajanje požarne straže