Številka za klic v sili: 112

Oddaja v najem poslovnih prostorov za sestanke/seje