Številka za klic v sili: 112

Polnjenje CO2 jeklenk