Številka za klic v sili: 112

Pranje vozišč in objektov z avtocisterno