Številka za klic v sili: 112

Pregled in preizkus hidrantnih omrežij