Številka za klic v sili: 112

Tehnični prevzem hidrantnega omrežja