Številka za klic v sili: 112

Večje tehnično reševalno vozilo z dvigalom (TRV-2D)

TZP_9772

Oznaka: TRV-2D
Znamka in tip: TAM 190 T15 B
Letnik: 1987
Število sedežev: 1+2
Klicni znak: Zagorje 62

Vozilo TRV-2D je namenjeno tehničnem reševanju pri prometnih nesrečah, za posredovanje ob razlitju nevarnih snovi ter raznim tehničnih intervencijah. Na vozilu je vgrajeno dvigalo FASSI F80A na katero se lahko namesti košara za delo na višini do 12m.

Categories: