Številka za klic v sili: 112

Špricaj raje po šoli