Številka za klic v sili: 112

prepoved kurjenja v naravnem okolju