Številka za klic v sili: 112

srečanje

V petek, 2. marca, je v dvorani PGD Zagorje-mesto potekal 5. zbor mladih našega društva. Le tega je vodilo tričlansko delovno predsedstvo, sestavljeno iz naših mladih gasilcev. Kot gostje so bili prisotni predsednik našega društva tov. Simon Sihur, poveljnik našega društva in obenem poveljnik GZ Zagorje ob Savi tov. Marko Bokal ter delegat MK GZ…