Številka za klic v sili: 112

Vodstvo društva

Upravni odbor

Poveljstvo

Nadzorni odbor

Disciplinska komisija