Številka za klic v sili: 112

Vodstvo društva

Upravni odbor

Poveljstvo

Nadzorni odbor

Mojca Rojko, Predsednica NO

Višji gasilski častnik organizacijske smeri II. stopnje

Marko Bajda, Član NO

Gasilski častnik II. stopnje

Disciplinska komisija