Številka za klic v sili: 112

Zgodovina

Naša zgodba se začne v letu 1908 – takrat je zgorela separacija Rudnika Zagorje. Ta dogodek je takratno občinsko oblast končno spodbudil k ustanovitvi požarne »brambe« in s tem pripomogel k nastanku našega društva. Ustanovnega občnega zbora se je na nedeljo, 5. julija 1908, udeležilo 93 ustanovnih članov. Za prvega načelnika je bil izvoljen nadučitelj Franc Kozjak. Za prostore društva je najprej služil oddani hlev, ker pa sta se članstvo in oprema hitro večala, se je društvo kmalu preselilo v podarjene prostore gospodarskega poslopja ob Mediji.

Že v prvem letu delovanja so člani z namenom zbiranja finančnih sredstev organizirali veselico »Štefanov večer«, ki je postala tradicionalna. Prvi pravi gasilski dom smo dobili leta 1913. Aktivnosti društva so se z naslednjim letom prilagodile tedanjim razmeram, saj je izbruhnila prva svetovna vojna. V tistem času so gasilci med drugim izdatno pomagali tako pri transportu ranjencev, kot pri zbiranju denarja za bolnico v Toplicah.

V času med obema vojnama so se aktivnosti društva nadaljevale, prišlo je do precejšnjega povečanja podmladka, organizirati pa so začeli tudi tombole za lažje pridobivanje finančnih sredstev.

Z začetkom druge svetovne vojne je moralo društvo delovati pod nemško okupacijsko oblastjo. V tem času je pomemben prispevek gasilcev v boju proti okupatorju. Na različne načine so pomagali partizanom, veliko se jim jih je tudi pridružilo. Marsikdo je v tem boju dal tudi svoje življenje. Po koncu vojne se je delo društva nadaljevalo z dodatnim elanom. Skozi desetletja so se izboljševali oprema in prostori. Sodobni časi so prinašali še dodatne spremembe. Delovati so začeli pionirji, svoje mesto so l. 1978 v društvu dobile tudi članice, leto kasneje še pionirke. V osemdesetih letih smo se pobratili z gasilci iz Omiša, Aleksinca in Slovenskih Konjic, nekaj let kasneje pa smo začeli prijateljevati z gasilci iz Gresovščaka. Zgradil se je nov gasilski dom, sodelovali smo na gasilskih taborih in tekmovanjih in se strokovno usposabljali na različnih področjih.

V vseh letih delovanja smo opravili nešteto posredovanj, reševali premoženje in človeška življenja in vsa do sedaj prehojena pot nas spodbuja k temu, da nadaljujemo z zagonom, voljo in predanostjo, lastnostmi, ki so že od nekdaj odlika gasilcev.