Številka za klic v sili: 112

Nesreče v cestnem prometu, prometne nesreče