Številka za klic v sili: 112

gašenje notranjih požarov