Številka za klic v sili: 112

Naravne nesreče, Močan veter – vetrolom