Številka za klic v sili: 112

Požari in eksplozije, Požari v objektih – stanovanjske stavbe