Številka za klic v sili: 112

naravne in druge nesreče