Številka za klic v sili: 112

Požari v naravi oziroma na prostem