Številka za klic v sili: 112

izolirni dihalni aparat